Du Lịch Singapore – Malaysia: Hà Nội – Singapore – Malaysia – Kuala Lumpur 5 Ngày 4 Đêm

12.990.000
từ  9.990.000

Khởi hành: 04, 11, 18, 21, 26, 31/10 & 04, 10, 17, 24, 25/11 & 02, 08, 09, 29, 30/12/2023 & 05, 19, 26/01 & 11, 12, 16, 23/02 & 01, 02, 13, 15, 20, 22/03/2024

ĐẶT DỊCH VỤ