Hiển thị tất cả 8 kết quả

Du lịch Thượng Hải – trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, là một đô thị hiện đại được quốc tế hóa và là một thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng. Tour du lịch Thượng Hải sẽ đưa bạn đến với những di tích lịch sử cùng với “quần thể kiến trúc Ngoại Than” đã trở thành hình ảnh thu nhỏ về một Trung Quốc thời kỳ cận đại…

>>> Danh sách tour Thượng Hải khởi hành từ Hà Nội tham khảo:

-19%
từ Giá gốc là: 24.690.000₫.Giá hiện tại là: 19.990.000₫.

Khởi hành: 12, 14/8 & 13, 20, 24/9 & 9, 12, 13, 15, 17, 18, 28/10 & 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14 , 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27/11 & 1, 4, 6, 11, 14, 21, 22, 27, 31/12/2024

-15%
từ Giá gốc là: 25.599.000₫.Giá hiện tại là: 21.690.000₫.

Khởi hành: 27, 29/10 & 02, 21, 28, 29/11 & 07, 19, 22, 30/12/2024

-21%
từ Giá gốc là: 20.990.000₫.Giá hiện tại là: 16.490.000₫.

Khởi hành: 10/09 & 17/11/2024

-17%
từ Giá gốc là: 25.990.000₫.Giá hiện tại là: 21.690.000₫.

Khởi hành: 23/08 & 03, 13, 20, 24/09/2024

-17%
từ Giá gốc là: 25.890.000₫.Giá hiện tại là: 21.490.000₫.

Khởi hành: 30/08 & 03, 24/09/2024

-23%
từ Giá gốc là: 21.990.000₫.Giá hiện tại là: 16.990.000₫.

Khởi hành: 23/08 & 11, 21/09 & 11, 16, 18, 25/10/2024

-11%
từ Giá gốc là: 17.690.000₫.Giá hiện tại là: 15.690.000₫.

Khởi hành: 17/10/2024

-8%
từ Giá gốc là: 17.990.000₫.Giá hiện tại là: 16.490.000₫.

Khởi hành: 03/08/2024